Progamer - książka pisana na portalu przez Piotr Kowalski

Temat: sprawa w toku ,smierc wspolwlasciciela
...zdarzeń, które je spowodowały. Zawieszając postępowanie, sąd z urzędu uchyla orzeczenia wydane po nastąpieniu tych zdarzeń, chyba że nastąpiły one po zamknięciu rozprawy. Art. 180. § 1. Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności: 1) w razie śmierci strony - z chwilą zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo z chwilą ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku; 2) w razie utraty zdolności sądowej - z chwilą ustalenia ogólnego następcy prawnego; 3) w razie braku przedstawiciela ustawowego - z chwilą jego ustanowienia; 4) gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie; sąd może jednak i przedtem, stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=2446Temat: Zmarła właścicielka i zadłużenie lokalu
...zamykał sie na opłatach które stały się wymagalne z 10 grudnia 2006. Więc aby zatrzymac jak najwięcej okresów przedawnień dla pojedynczych miesiecznych świadczeń warto złozyc pozew przez 10 lipca nim minie okres wymagalnosci dla kolejnych opłat. 6 miesiecznych opłat jest juz przedawnione, więc pewnie przepadną ale... 1. Kusi mnie żeby złozyć pozew dotyczący całosci świadczeń zaległych w tym także przedawnionych. Licząc na to, że kurator spadku się nie odwoła od wyroku. Wydaje sie to działaniem racjonalnym, pytanie co jednak się stanie jak się odwoła. czy sąd odrzuci pozew w całosci czy go okroi o ta sume która uległa przedawnieniu....?? Bo jeśli to drugie to opłaca się zaryzykować - jeśli to pierwsze to umiarkowanie 2. Warto dodać, że dłużnik był przed śmiercią ubezwłasnowolniony i przebywał w domu opieki społecznej. Rozumiem, że ubezwłasnowolnienie...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=5169


Temat: Włamanie - do swojego mieszkania?
  nie ma opcji edytuj, więc dopiszę, iż jest możliwość, aby sąd, który zawiesił postępowanie ustanowił kuratora spadku, tylko po co, po to aby czuwał nad tym, aby go nie zdewastować; kwestia tylko kosztów, czy pan je chętnie poniesie? dokłądniej kuratora dla sapdku nieobjętego ustanawia sąd rodzinny
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=76719


Temat: co dalej po uprawomocnieniu wyroku???
...Art. 651. W protokole otwarcia i ogłoszenia testamentu opisuje się jego stan zewnętrzny oraz wymienia się jego datę, datę złożenia i osobę, która testament złożyła. Na testamencie zamieszcza się datę otwarcia i ogłoszenia. Art. 652. (573)O dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu sąd spadku zawiadamia w miarę możności osoby, których rozrządzenia testamentowe dotyczą, oraz wykonawcę testamentu i kuratora spadku. Wg powyższych przepisów powinna Pani dostać zawiadomienie o tym fakcie, ale - wedle mojej wiedzy - obowiązek podatkowy następuje dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku a takiego postępowania chyba tutaj nie było. Trzeba wystąpić o to z wnioskiem do sądu spadku. Mam jednak pytanie? Czy we wniosku o otwarcie testamentu był też zawarty wniosek o stwierdzenie...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=99657


Temat: fatalny spadek
...innych rzeczy typu przywłaszczenie mienia - toczy się w tej sprawie postępowanie prokuratorskie zresztą. Nie ma żadnych papierów na czynności, które wykonuje. Musimy wejść do domu ciotki po papiery (akty zgonu, wykazy majątku itp itd), zobaczyć jak tam po zimie - założyła żona sprawę o nabycie spadku i ustanowienie kuratorem spadku - trochę rodziny do podziału jest - sprawa dopiero w maju i nie ma mocy aby to przyśpieszyć choćby w sprawie kuratora spadku. I tu docieramy do pytania - chcemy wyważyć drzwi od domu wraz z przedstawicielami rodziny - czy w sumie jakby się włamać. Możemy z czystym sumieniem to zrobić? Można liczyć na szybką odpowiedź? I pomoc?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=110457


Temat: Ustanowienie kuratora spadku za granicą USA lub Kanada
Ustanowienie kuratora spadku za granicą USA lub Kanada   Czy ktoś dokonywał ustanowienia
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=45779


Temat: Wzory pism procesowych
Wzory pism procesowych   Cytat: 1. Apelacja 2. Pozew w postępowaniu nakazowym 3. Skarga na czynności komornika 4. Sprzeciw od nakazu zapłaty 5. Wniosek o dział spadku 6. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 7. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 8. Pozew o wydanie nieruchomości 9. Pozew o wydanie ruchomości 10. Pozew o zapłatę 11. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa 12. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 13. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu 14. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 15. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 16. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 17. Pozew o zachowek 18. Wniosek powoda o przedłużenie...
Źródło: cyfroni.pl/showthread.php?t=969


Temat: Kurator spadku nieobjętego
Kurator spadku nieobjętego   Witam Jakiś czas temu, przez portal społecznościowy napisał do mnie człowiek, przedstawił się Andrzej Okręglicki z Krakowa. Twierdzi, że jest kuratorem spadku nieobjętego po mojej prababci. Podaje imiona i nazwiska pra babci, jej dzieci, wnuków i moje. Wie, że mam żonę, zna jej imię i nazwisko. Prosi mnie o spotkanie, aby sprawy omówić. Szczerze mówiąc bardzo się boję. Miałem...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=141698


Temat: jak to jest BYŁ DŁUG a po przyjęciu spadku...
...lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. § 2. Za przejście uprawnień lub obowiązków, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, uważa się również zmiany w prawie rozporządzania mieniem wywołane ustanowieniem zarządcy masy majątkowej, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu, jak również wygaśnięciem funkcji tych osób. W Pana przypadku będzie to egzekucja z nieruchomości na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko wszystkim współwłaścicielom. W przeciwnym razie można egzekwować co najwyżej z udziału. Pozostają negocjacje z chętnym do kupna na temat spłaty zadłużenia.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=5296


Temat: jak pomóc uzależninemu od heroiny ?
Sprawa się powoli toczy dalej ; jest wszęte postępowanie przez dalszego członka rodziny o ustanowienie kuratora spadku . Ponadto ustanowiony, w związku z wcześniejszą sprawą karną, kurator społeczny ma pełnić wzmożony nadzór nad chłopakiem i w razie potrzeby reagować. Lokalny komisariat też został poinformowany o całej tej sytuacji ( zresztą oni już wcześniej mieli go pod obserwacją). Jednocześnie muszę przyznać , iż ostatnio chłopak jest w lepszej formie, snuje też pewne plany na przyszłość .... .Przynam się szczerze , że...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=160222


Temat: Zachowek?
...spadkobierców lub innych osób), w szczególności zaś koszty zabezpieczenia spadku (art. 634 KPC), spisu inwentarza (art. 637 KPC), ogłoszenia testamentu (art. 646 i nast. KPC), przesłuchania świadków testamentu ustnego (art. 661 i nast. KPC), czynności związanych z powołaniem wykonawcy testamentu (art. 664-665 KPC). Nadto do spadku wchodzą koszty zarządu majątkiem spadkowym (art. 989 § 2 KC) oraz wynagrodzenie wykonawcy testamentu i kuratora spadku."
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=16137


Temat: Nie kupujcie współwłasności!
...pomimo zgonu, babka jest właścicielem, to znaczy, że nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Jeżeli tak jest to stan prawny tej babcinej części nie jest uregulowany i ja nie widzę podstaw do tego, żeby ten Twój "sąsiad-niby-współwłaściciel" miał jakiekolwiek podstawy do tego żeby rościć sobie właścicielskie prawa do momentu, aż prawomocnym wyrokiem sprawa spadkowa się zakończy. Ewentualnie może powołać kuratora spadku nie objętego, jak się obawia, że zaprzepaścisz jego ojcowiznę. 4. Stan prawny jest trochę zagmatwany. Jeżeli jest tak jak piszesz to uważam, że sądownie możesz doprowadzić do tego, że w końcu staniesz się jedynym właścicielem, dróg jest kilka, ale wszystkie długie i niestety nie za darmo.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=47572


Temat: kurator
...z pensjonariuszem krewnych. W kazdym razie bez stwierdzenia nabycia spadku na rzecz gminy nie ma mozliwosci wydania jej depozytu (czy praktykuje sie u Panstwa cos innego?). Jesli suma pozostala w depozycie jest znaczna (powiedzialby, ze ma to sens od 5 tys. PLN), mozne Pani jako byla kurator powiadomic sad spadku (wydzial zajmujacy sie sprawami nieprocesowymi w miejscowym sadzie rejonowym) o istnieniu spadku niobjetego. Sad spadku moze powolac z urzedu kuratora spadku (art. 666 KPC). Kurator taki zarzadza majatkiem spadkowym i ustala spadkobiercow pod kontrola sadu. Przy powolaniu kuratora niezbedne jest sporzadzenie spisu inwentarza (kosztuje to kilkaset PLN, a koszty pokrywa sie z majatku spadkowego). Jesli zdecyduje sie Pani na powiadomianie sadu spadku prosze wyraznie zaznaczyc, ze jako byla kurator nie ma Pani interesu prawnego w sprawie i zawiadamia Pani sad w ramach obowiazku obywatelskiego, by...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=49593


Temat: Pisma procesowe, formularze urzędowe
Pisma procesowe, formularze urzędowe   Cytat: Zbiór 56-ciu pism urzędowych: 1. Apelacja 2. Pozew w postępowaniu nakazowym 3. Skarga na czynności komornika 4. Sprzeciw od nakazu zapłaty 5. Wniosek o dział spadku 6. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 7. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 8. Pozew o wydanie nieruchomości 9. Pozew o wydanie ruchomości 10. Pozew o zapłatę 11. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa 12. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 13. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu 14. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 15. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 16. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 17. Pozew o zachowek 18. Wniosek powoda o...
Źródło: endow.pl/showthread.php?t=36728


Temat: losy lokatorów w sytuacji braku właściciela kamienicy
...- zarządców. Prowadzili oni wynajem w imieniu i na rzecz właścicieli. Po wojnie zostali przez ówczesne władze zaprzężeni do obsługi kwaterunku. Po ich śmierci i pewnie po śmierci właścicieli nie ma kto administrować nieruchomością. Z reguły nikt nie odprowadza nigdzie żadnych opłat. Wyjściem z sytuacji jest ubieganie się w gminie o lokal zamienny jednocześnie złożenie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wraz z ustanowieniem kuratora spadku. Kurator będzie wtedy na własną rękę szukał właścicieli spadku. W ich braku budynek odziedziczy Państwo. Wtedy mając już złożony wniosek możesz próbować ubiegać się o ten konkretny lokal. Możesz również próbować zasiedzieć lokal. W sytuacji kiedy nie ma właściciela nie masz przeciw komu skierować odpowiedniego roszczenia. W związku z tym patrz wyżej. Jak właścicielem zostanie Skarb Państwa możesz...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=42412


Temat: Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.
Proszę zastanowić się nad włączeniem Nadzoru budowlanego: http://winb.opole.pl/htm/biuletyn/b17.htm Ewentualnie samemu wystąpić do sądu o wyznaczenie kuratora spadku na podstawie art 666 kpc.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=11668


Temat: sprawa w toku ,smierc wspolwlasciciela
§ 2. Jeżeli w ciągu roku od dnia postanowienia o zawieszeniu postępowania nie zgłoszą się lub nie zostaną wskazani następcy prawni zmarłej strony, sąd może z urzędu zwrócić się do sądu spadku o ustanowienie kuratora spadku, chyba że kurator taki już wcześniej został ustanowiony. Jako przedstawiciel ustawowy zarząd sprawuje Pani.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=2446


Temat: Śmierć dłużnika - HELP!!!
...Podstawą podjęcia zawieszonego postępowania może być: — wniosek wierzyciela - po zakończeniu sprawy spadkowej ( należy pamiętać, iż wierzyciel jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzanie nabycia spadku ), — wniosek spadkobierców - również po zakończeniu sprawy spadkowej, — wniosek wykonawcy testamentu - na podstawie zaświadczenia, wydanego przez sąd spadku ( art. 665 kpc ), — wniosek kuratora spadku - na podstawie postanowienia sądu spadku ( art. 666 kpc ), — wniosek kuratora ustanowionego dla spadkobierców dłużnika, którzy nie objęli spadku lub są nieznani ( kuratora takiego ustanawia sąd egzekucyjny na wniosek wierzyciela w trybie art. 819 § 2 kpc ).
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=76727


Temat: ojcowizna
...Art. 174. § 1. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu: 1) w razie śmierci strony (...) oraz Cytat: Art. 180. § 1. (135) Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności: 1) w razie śmierci strony - z chwilą zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo z chwilą ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku;
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=36212


Temat: Zmarła właścicielka i zadłużenie lokalu
...mąż zmarłej, też zmarły tylko 30 lat temu). Niestety nie przejdę się jutro do sądu i nie obejrzę akt bo wspólnota nie jest stroną postępowania spadkowego. Niby prawniczka dostała pełnomocnictwo od wspólnoty na prowadzanie sprawy o nabycie spadku, ale pozew złożyła w imieniu nie wspólnoty tylko gminy (pozew był składany kiedy jeszcze miasto administrowało nieruchomością). Z tych dokumentów wynika też że nie został powołany kurator spadku, kiedy się o to zapytałem, powiedziała "a po co?". Z punktu widzenia gminy być może faktycznie "a po co" ;). Ostatnia prawdopodobnie rozprawa w pierwszych dniach września. Termin ustalony. I teraz mam zgryz. Oczywiście mogę wnieść o powołanie
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=5169


Temat: Ustanowienie "kuratora spadku" kto to robi?
Ustanowienie " kuratora spadku" kto to robi?   Jest taki zapis w ppsa, ze jezeli zmarlej strony, nastepcy prawni nie zglosza sie, to sad moze z urzedu zwrocic sie do "sadu spadku o ustanowienie
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=48063


Temat: Zmarła właścicielka i zadłużenie lokalu
Nie bardzo wiem w praktyce jaka jest różnica miedzy zabezpieczeniem spadku a powołaniem kuratora spadku. Na poziomie zabezpieczenia interesu finansowego wspólnoty... Być może w tym momencie dramatycznie upraszczam ale: Zabezpieczenie spadku: plusy: coś się dzieje, założy komornik pieczęcie na drzwi ;),będzie ładniej na klatce schodowej minusy: 50 zł w plecy wnioski: ani plusy rewolucji nie czynią, ani minusy nie bolą Powołanie
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=5169


Temat: Uprawnienia kuratora spadku
Uprawnienia kuratora spadku  
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=44643


Temat: Ustanowienie "kuratora spadku" kto to robi?
...do czasu kiedy w te prawa wstąpią spadkobiercy.Maja na to rok. jeżeli nie ma spadkobierców lub w ciągu roku nie wstąpili wtedy sąd admin zwraca się do sądu powszechnego "sądu spadku" o wyznaczenie kuratora. W razie gdy przesłanką do zawieszenia postępowania była śmierć strony, postępowanie podejmuje się od dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo od dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku (zob. art. 666 § 1, art. 667 k.p.c.). Jeżeli w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania nie zgłoszą się lub nie zostaną wskazani następcy prawni zmarłej strony, sąd, artykułu, może z urzędu wystąpić do sądu spadku o ustanowienie
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=48063


Temat: [SS] pisma procesowe, formularze urzędowe
[SS] pisma procesowe, formularze urzędowe   Kod: http://www.sendspace.pl/file/8epg1eue/ zbiór 56-ciu pism urzędowych: 1. Apelacja 2. Pozew w postępowaniu nakazowym 3. Skarga na czynności komornika 4. Sprzeciw od nakazu zapłaty 5. Wniosek o dział spadku 6. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 7. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 8. Pozew o wydanie nieruchomości 9. Pozew o wydanie ruchomości 10. Pozew o zapłatę 11. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa 12. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 13. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu 14. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 15. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 16. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 17. Pozew o zachowek...
Źródło: peb.pl/showthread.php?t=244577


Temat: zadłużenie lokalu po śmierci właściciela
...do zachowku lub zapisobiercą, a ponadto wykonawca testamentu, współwłaściciel rzeczy, współuprawniony co do praw pozostałych po spadkodawcy, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy oraz właściwy urząd skarbowy. Nie musicie znać wszystkich spadkobierców, bowiem sąd zbada to z urzędu (art. 670 i 677 kpc). Jeżeli postępowanie spadkowe jest przewlekłe, należy wystąpić o ustanowienie kuratora spadku - na podstawie art. 666 kpc: § 1. Do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę sąd czuwa nad całością spadku, a w razie potrzeby ustanawia
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3711


Temat: Pozwolenie na budowę dachu - brak zgody sąsiadów.
...cenę utrudniają mi przeprowadzenie remontu. Na dodatek namówili sąsiadów i ci również oprotestowali ( rzekomo podniesienie dachu o 50 cm zasłoni im dopływ światła). Problem polega na tym, że sąsiedzi nie mają przeprowadzonego postępowania spadkowego po zmarłym ojcu. W tej sytuacji starostwo ZAWIESIŁO na czas nieokreślony postępowanie w sprawie pozwolenia na remont mojego dachu. Doczytałam w przepisach, że istnienie instytucja kuratora spadku. Proszę o radę, co ja mam w tej sytuacji zrobić. Dach od 3 lat przecieka, bieżące remonty nie wystarczają, trzeba zdjąć całą konstrukcję. Ostatniej zimy bałam się, że zalegający śnieg spadnie mi wraz z dachem na głowę. Przecież nie mogę czekać aż sąsiedzi przeprowadzą postępowanie spadkowe.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=144017


Temat: Zmarła właścicielka i zadłużenie lokalu
Jest jeszcze jeden kwiatek. Sąd zawiesił egzekucją komornika z nieruchomości 27 lipca 2009 z powodu śmierci strony. Z mocy prawa po roku od zawieszenia z mocy prawa egzekucja się umarza. Dobrze by było do tego nie dopuścić (utrata kwot "zainwestowanych w komornika"). Chcemy więc wznowić to postępowanie. Czy da się to zrobić jeśli spadek nie został jeszcze nabyty przez spadkobiercę (gminę) i nie jest ustanowiony kurator spadku?
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=5169


Temat: Jak ustanowić kuratora spadku dla osoby żyjącej
Jak ustanowić kuratora spadku dla osoby żyjącej   W Wyniku postępowania spadkowego sąd wyznaczył trzech spadkobierców nieruchomości w propocjach 1/2 i 2 razy po 1/4. Spadkobierca 1/2 od wielu lat nie mieszka w ww nieruchomości lecz przebywa w domu opieki społecznej. Jest świadomy ale nie w takim stopniu aby móc podejmować czynności prawne. Najbliższa rodzina nie utrzymuje z nim kontaktu a ich wzajemne relacje są wręcz wrogie....
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=77997


Temat: jak dochodzić spadku
...z któego wynika, iż zmarły to pana ojciec; również sam może pan taką sprawę założyć (oczywiście w miejscu śmierci ojca) przesyłając do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i załączając skrócony odpis aktu urodzenia; również może pan zażądać informacji od pozostałych dzieci ojca o stanie majątku, jeśli nie uzyska pan odpowiedzi może żądać sporządzenia zabezpieczenia spadku, ustanowienia zarządcy spadku, czy kuratora spadku, wówczas takie osoby sporządzą spis, oczywiście za ich działanie musi pan zapłacić; tak, jak pisałem wcześniej jest wiele możliwości i nie da się w trzech zdaniach tego opisywać, a forum nie jest od załatwiania spraw za kogoś, tylko od wskazywania drogi, którą sam osobiście w podobnych sprawach wiele razy wskazywałem;
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=94696


Temat: Wzory umów, pism urzędowych i procesowych
...rodzaju pisma 18. Formulaze sondowe 19. Pozwy, skargi, zazalenia 10. Wnioski 11. Weksle 12. Dokumenty potrzebne w roznego rodzaju urzędach </div> <div align='left'>Oraz wzory pism procesowych: 1. Apelacja 31 kB 2. Pozew w postępowaniu nakazowym 33 kB 3. Skarga na czynności komornika 34 kB 4. Sprzeciw od nakazu zapłaty 32 kB 5. Wniosek o dział spadku 44 kB 6. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 36 kB 7. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 35 kB 8. Pozew o wydanie nieruchomości 46 kB 9. Pozew o wydanie ruchomości 46 kB 10. Pozew o zapłatę 47 kB 11. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa 45 kB 12. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 47 kB 13. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu 45 kB 14. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 58 kB 15. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 46 kB 16. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 46 kB 17. Pozew o...
Źródło: topwarez.pl/showthread.php?t=6224